UZDROWISKO W USTCE

O UZDROWISKU

Historia

Uzdrowisko w Ustce
Uzdrowisko w Ustce

Z biegiem lat powojennych zmieniał się charakter kąpieliska. O ile wcześniej dominowały tu prywatne pensjonaty dla prywatnych gości, o tyle w latach 60. i 70. ton letniemu życiu Ustki zaczynają nadawać duże ośrodki wczasowe, budowane dla pracowników dużych zakładów pracy z całej Polski. Robotnicy i inteligencja pracująca z wielkich miast, przyjeżdżali jednak do Ustki tylko w lecie. Dlatego lokalnym włodarzom zależało, aby wielkie zakłady zainwestowały w budowę bazy całorocznej. Na tej bazie miała się także rozwinąć działalność utworzonego w 1974 roku zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, podległego wówczas dyrekcji Uzdrowiska w Połczynie Zdroju. Jak wspomina Edward Pokorny, przez wiele pracujący w Ustce jako lekarz uzdrowiskowy, w połowie lat 70. XX wieku nowe, duże obiekty zaczęły świadczyć usługi całoroczne, stając się bazą zapoczątkowanego wówczas lecznictwa uzdrowiskowego.

Utworzenie własnego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, początkowo podległego Połczynowi, Ustka zawdzięczała powstaniu trzech pierwszych sanatoriów. Były to: „Azoty”, zbudowane w 1973, dla pracowników Zakładów Azotowych w Kędzierzynie Koźlu. Obecnie obiekt znany jest szeroko jako Hotel „Ustka”. „Pomorze”, zbudowane 1974 roku. Pierwotnie był to ośrodek wypoczynkowy Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Obiekt pierwotnie zaprojektowano w tzw. typie włoskim – z zewnętrznymi galeriami, z których wchodziło się bezpośrednio do pokoi. Tu przez długi okres mieściła się siedziba Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ustka”. „Radość”, zbudowana w 1975 roku przez zakłady „Bielska Dzianina” (wcześniej Lantex) w Bielsku-Białej. Potem do tych trzech dołączyły kolejne duże ośrodki: „Energetyk”, „Jantar”, „Słoneczna”, „Włókniarz” i „Włókniareczka”, „Posejdon”, „Perła” oraz „Promyk” i „Tęcza”. Zabiegi lecznicze z wykorzystaniem wody morskiej, leczniczych błot borowinowych itp. wykonywano natomiast w Zakładzie Przyrodoleczniczym, dawnym niemieckim „Warmbadzie”, który do 1974 roku pełnił funkcję łaźni miejskiej.

Lecznicze walory Ustki

Uzdrowisko w Ustce
Uzdrowisko w Ustce

Jeszcze przed pierwszą wojną światową, w przewodniku po kąpieliskach niemieckich z 1908 roku, Ustkę rekomendowano jako miejscowość letniskową, wolną od plagi komarów. Spacery plażami i nadmorskimi duktami leśnymi miały oddziaływać kojąco na nerwy i leczyć np. schorzenia układu krążenia oraz płuc. Podstawowy, leczniczy walor Ustki, to położenie bezpośrednio nad otwartym morzem. Stwarza to idealne warunki dla talasoterapii. Ale morze i plaża nie są jedynym bogactwem kurortu. Współwystępuje tu wiele innych, specyficznych i bardzo korzystnych leczniczo czynników. Wszystkie zostały gruntownie przebadane. Andrzej Alojzy Jaworski, wieloletni pracownik PP “Uzdrowisko Ustka” i specjalista od balneotechniki, przytacza anegdotę, że na etapie badań poprzedzających nadanie Ustce statusu uzdrowiska (1988 r.) okazało się, że najgłośniejszymi zjawiskami w Ustce były wówczas wiosenne trele skowronków i podjazd “malucha” na wiadukt dworcowy.

Specyficznym dla Ustki zjawiskiem jest także poduszka hydrotermiczna. Istnieje ona dzięki różnicy temperatur między morzem i kanałem portowym a lądem. Jej efektem jest naturalne oczyszczanie się nad Ustką powietrza z wszelkiego rodzaju pyłów, które opadają do wody. Ustka posiada także złoża leczniczych torfów, tzw. borowin oraz – trochę głębiej – termalnych wód solankowych. Mają one znaczną zawartość magnezu. Dzięki odwiertowi o głębokości znacznie ponad pół kilometra, te naturalnie ciepłe wody lecznicze są pozyskiwane przez “Uzdrowisko Ustka” i w pięciogwiazdkowym hotelu uzdrowiskowym “Grand Lubicz” można zażywać w nich kąpieli leczniczych i relaksacyjnych. Tym samym “Uzdrowisko Ustka” ma także status zakładu górniczego.

OPŁATA UZDROWISKOWA

Kogo dotyczy opłata?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach którym nadano status uzdrowiska. Jak wiadomo Ustka taki status posiada.

Kto się zajmuje poborem opłaty?

Obowiązująca uchwała Rady Miasta Ustka:

Nr LXXXII/717/2023 z dnia 26 października 2023 r., w której określona została wysokość opłaty, zasady jej poboru i rozliczania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego inkasentom (Na terenie Miasta Ustka ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu).

Jaki jest tryb poboru opłat?

Za pobór opłaty uzdrowiskowej, zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej, odpowiedzialny jest wskazany w uchwale Rady Miasta Ustka inkasent, który zobowiązany jest również odprowadzić pobraną opłatę we właściwym terminie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka. Inkasent odpowiada za należności z tytułu opłaty uzdrowiskowej całym swoim majątkiem.

Jakie jest przeznaczenie dochodów z opłat?

Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej to ważna pozycja w budżecie miasta, która pozwala na dokonywanie wydatków związanych z jego promocją i rozwojem, co przekłada się na wzrost liczby turystów a w ślad za tym również i na dochody mieszkańców Ustki. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej są wsparciem dla inwestycji miejskich, które służą turystom i mieszkańcom. W ostatnich latach środki te zostały wydatkowane m.in. na sprzątanie i utrzymanie plaży łącznie z zabezpieczeniem kąpielisk przez ratowników, wybudowane zostały wiaty przystankowe dla rowerzystów, zagospodarowano wiele terenów zielonych, podniesiono standard obiektów sportowych. Wysokość dochodów z opłaty uzdrowiskowej jest ważna również dlatego, że dodatkowo otrzymujemy z Budżetu Państwa dotację celową, która jest równa środkom zebranym przez miasto. Przypominamy, że 20% pobranej opłaty uzdrowiskowej stanowi wynagrodzenie prowizyjne przysługujące inkasentom.

HOTEL GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA

„Grand Lubicz”: wizytówka Uzdrowiska Ustka

Uzdrowisko w Ustce

Historia tego miejsca zaczęła się już w latach osiemdziesiątych.To wtedy rozpoczęto budowę inwestycji która miała zostać miejscowym Zakładem Przyrodoleczniczym. Jednak z powodu braku środków finansowych na początku ubiegłego dziesięciolecia, prace budowlane zostały wstrzymane. Sytuacja zmieniła się w roku 2010 w którym po zakupie, prawo do własności nabyła Rodzina de Lubicz Szeliskich, która z dużym sukcesem prowadziła już czterogwiazdkowy Hotel Lubicz SPA & Wellness położony w Ustce. Właściciele dostrzegli ogromny potencjał miejscowości, nie tylko jako kurortu nadmorskiego ale również jako Uzdrowiska. Dzięki temu połączeniu powstał jeden z najbardziej nowoczesnych Hoteli na naszym Wybrzeżu, 5***** Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka, którym z powodzeniem zarządza Łukasz de Lubicz Szeliski. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Z branżą Hotelarską związany od 15 lat. Człowiek z pasją, kreatywnymi pomysłami i pozytywnym nastawieniem do ludzi.

Jak uzdrawiają w Uzdrowisku „Grand Lubicz”

Uzdrowisko w Ustce

W 1979 roku w Ustce wykonano odwiert o głębokości 705 metrów. Po niedawnej modernizacji odwiert umożliwia pozyskiwanie do jednego z basenów uzdrowiskowym hotelu „Grand Lubicz” leczniczej, hipotermalnej wody mineralnej. Zawiera ona głównie chlorek sodu oraz jodki. Temperatura wody, to 28-30 stopni. Zalecany czas kąpieli: do 20 minut. Taka kąpiel działa na receptory skóry, układ nerwowy oraz hormony tkankowe, zmniejsza pobudliwość nerwów czuciowych i ruchowych, zwiększa ukrwienie skóry, zwiększa odporność organizmu, działa hartująco na organizm, normalizuje ciśnienie krwi i wspomaga pracę serca. Hotelowe centrum medyczno – rehabilitacyjne obejmuje kompleks gabinetów diagnostycznych i zabiegowych z nowoczesnym sprzętem medycznym oraz rehabilitacyjnym, który pozwala na wykonanie łącznie około 50 różnych zabiegów leczniczych w tym samym czasie. Terapie prowadzone w centrum medyczno – rehabilitacyjnym obejmują swoim zakresem: specjalistyczne konsultacje lekarskie, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienia, choroby układu oddechowego, rehabilitację kobiet po mastektomii, cukrzycę, osteoporozę, choroby zawodowe.

OBIEKTY UZDROWISKOWE

Uzdrowisko Ustka

Jest to najstarsze uzdrowisko w województwie pomorskim, a jego tradycje lecznicze znane są od ponad 150 lat. Obecnie Ustka jest azylem dla alergików, astmatyków, osób z problemami układu krążenia i ruchu. Leczy się tu również choroby żołądka, tarczycy i choroby nerwowe.

Pobyt w Ustce zalecany jest dla osób cierpiących na choroby:
– układu krążenia
– układu oddechowego
– układu ruchu
– reumatyczne
– wydzielania wewnętrznego i przemiany materii

Uzdrowisko Ustka świadczy ponad 50 rodzajów nowoczesnych zabiegów leczniczych. Z zabiegów mogą korzystać zarówno rezydenci ośrodków sanatoryjno -rehabilitacyjnych po konsultacji z lekarzem uzdrowiskowym – m.in. z kąpieli solankowych, kwasowęglowych, borowinowych, prądolecznictwa, jak również turyści indywidualni bez skierowania lekarskiego- m.in. z kąpieli perełkowych, biczy szkockich, masaży podwodnych i klasycznych, inhalacji solankowych, okładów parafinowych.

Formy leczenia:
– sanatoryjne zakwaterowanie w sanatorium w wygodnym pokoju l- lub 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, opieką medyczną, całodzienne wyżywienie, zabiegi lecznicze oraz atrakcje rozrywkowo-kulturalne i turystyczno-sportowe. Sprzedaż usług uzdrowiskowych prowadzona jest wg potrzeb klienta do uzgodnienia: termin pobytu, cykl leczenia , dieta ( niskokaloryczna, niskocholesterolowa, oszczędzająca itd.) Na życzenie prowadzi się indywidualny tok żywienia, np. dietę wegetariańską lub cukrzycową dla diabetyków.
– ambulatoryjne – zakwaterowanie w dowolnie wybranym obiekcie (hotelu, pensjonacie, prywatnej kwaterze itp.), wyżywienie we własnym zakresie i korzystanie indywidualne z zabiegów w Zakładzie Przyrodoleczniczym pod nadzorem lekarza balneologa.

Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

Najbardziej imponującym obiektem uzdrowiskowym – i przy okazji „okrętem flagowym” usteckiego hotelarstwa – jest Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Można go znaleźć przy ul. Wczasowej 4, na wschodnich obrzeżach centrum. W latach 80. minionego stulecia planowano w tym miejscu stworzyć Zakład Przyrodoleczniczy, ale inwestycja została przerwana z powodów finansowych. W 2010 r. teren wykupiła rodzina Lubiczów, która prowadziła już jeden hotel w Ustce. Po kilku latach intensywnych prac budowlanych powstał tu Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka, czyli połączenie luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu z obiektem uzdrowiskowym z najwyższej półki. Całość zajmuje obszar 28 tys. km2, czyli prawie trzy hektary pod dachem. Jest to największy taki kompleks na Pomorzu: w jego skład wchodzi m.in. 311 pokoi i 26 gabinetów SPA. W budynku urządzono strefę uzdrowiskową medical, w której znajdują się wanny z hydromasażami, wirówki poszczególnych części ciała, bicze szkockie, obiekty przystosowane do rozmaitych kąpieli (solankowych, borowinowych), a także gabinety lekarskie.

Grand Lubicz to także siłownia, sala fitness, kręgielnia, boisko wielofunkcyjne, dyskoteka oraz bardzo duży, dwupoziomowy park wodny. W tym ostatnim same lustra wody zajmują powierzchnię 1,2 tys. m2. Jest tu basen solankowy z głośnikami podwodnymi, 70-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi oraz centrum saun i łaźni. W Grand Lubicz mile widziane są rodziny z dziećmi, co w pięciogwiazdkowych hotelach nie jest takie oczywiste.

Adres: ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
E-mail: recepcja@grandlubicz.pl

Sanatorium Tęcza

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Sanatorium TĘCZA jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków sanatoryjno – wypoczynkowych. Położone jest około 100 metrów od plaży, promenady i portu – to jeden z naszych głównych atutów. Specyficzny dla Ustki bodźcowy klimat morski zawierający dużo jodu stwarza warunki inhalacji, których nie da się uzyskać w sposób sztuczny.

Adres: ul. Chopina 1/3, 76-270 Ustka
E-mail: tecza@ta.pl

Dom Wczasowo-Sanatoryjny “Perła”

Dom Wczasowo-Sanatoryjny Perła w Ustce ma wyjątkowe położenie. Do morza jest zaledwie kilkadziesiąt metrów – teren Ośrodka graniczy z nadmorską promenadą. Klifowy brzeg, bezpośrednie zejście na szeroką plażę tworzą wspaniałe warunki do leczenia, rehabilitacji i wypoczynku. Leśne ścieżki zachęcają do pieszych spacerów. To także świetne miejsce dla lubiących wycieczki rowerowe – ścieżki rowerowe biegną obok Ośrodka. Na miejscu wypożyczamy rowery.

DWS Perła to zwłaszcza leczenie i rehabilitacja. Dzięki własnej bazie zabiegowej prowadzone są turnusy i pobyty lecznicze dla osób, którym zalecany jest klimat morski z bogatym w jod powietrzem.

W ofercie znajdują się pokoje 1- i 2-osobowe oraz apartamenty, wszystkie z łazienkami.
Ośrodek jest ogrodzony. Na terenie Ośrodka znajduje się parking płatny niestrzeżony.

Adres:
ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka
E-mail: recepcja@perla-ustka.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Radość

Ośrodek Wypoczynkowy Radość dysponuje czterokondygnacyjnym budynkiem hotelowym z windą. Jednocześnie może gościć ponad 200 osób. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem bazy noclegowej jest: jadalnia, kawiarnia, oraz taras do kąpieli słonecznych. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce do grillowania, boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, gra “piłkarzyki”. Dzieci zapraszamy do sali zabaw oraz na plac zabaw.

Ośrodek jest położony przy głównej promenadzie nadmorskiej i przy plaży, w odległości 20 m od morza. Położenie ośrodka gwarantuje, że turysta jest zawsze w centrum wydarzeń, a zarazem w bliskim sąsiedztwie urokliwych plaż i pachnących lasów. Daje również możliwość sprawnego dotarcia do środków komunikacji – 800 m od stacji PKP, 700 m od stacji PKS. Do Słupska ok. 17 km.

Funkcjonalne, 2-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym oraz 2 pokoje bez węzła sanitarnego (dostęp do łazienki poprzez wejście z korytarza). Apartamenty 2 – osobowe składające się z dwóch pomieszczeń (w sypialni łoże małżeńskie, w pokoju dziennym sofa). Większość pokoi posiada balkon. Wszystkie pokoje na wyposażeniu posiadają TV, radio, telefon, ręczniki, parawany, leżaki. Na korytarzu znajduje się dystrybutor z gorącą wodą. Nie przyjmujemy zwierząt. Brak możliwości zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym.

Adres: ul. Bolesława Limanowskiego 11, 76-270 Ustka
E-mail: radosc@naturatour.pl