GRY I WYCIECZKI

Raj dla aktywnych

Ustkę można zwiedzać na różne sposoby.
Niebanalną formą poznania miasta może być wzięcie udziału w grze turystycznej albo tematycznej wycieczce. Zobacz jakie gry i wycieczki dla aktywnych oferujemy.

Poszukiwanie skarbów

Gry turystyczne

Wycieczki miejskie

Poszukiwanie skarbów

Gry i wycieczki dla aktywnych

Do tych pierwszych należy tzw. geocaching, czyli… poszukiwanie skarbów. To prawdziwy rarytas, szczególnie dla młodszych turystów. W atrakcyjnych lokalizacjach w mieście ukryto dziesięć keszy, czyli pojemników ze skarbami. Te ostatnie to ciekawe gadżety i materiały promocyjne, często niedostępne w innych miejscach. Jest tu też tzw. księga znalezień (logbook), do której wpisują się szczęśliwi znalazcy. Aby zacząć zabawę, należy zarejestrować się w którymś z serwisów geocachingowych, np. opencaching.pl. Otrzymamy tu niezbędne informacje, jak współrzędne skrzynek, mapa ich rozmieszczenia, opisy miejsc ukrycia oraz komentarze poprzednich użytkowników.

Do samych poszukiwań niezbędne będzie urządzenie z odbiornikiem GPS, np. smartfon. Wbrew pozorom, dotarcie na miejsce nie oznacza automatycznego znalezienia pojemnika. Często jest on przemyślnie ukryty, a w niektórych przypadkach potrzebne będzie dodatkowe wyposażenie, jak śrubokręt, latarka albo czytnik kodów QR (informacja o niezbędnym sprzęcie zawsze jest na stronie, przy opisie konkretnego kesza). Po odnalezieniu skarbu należy z powrotem umieścić skrzynkę w pierwotnej pozycji.

Gry turystyczne

Gry i wycieczki dla aktywnych

Aby wziąć udział w innych grach turystycznych, należy odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej. Otrzymuje się tu specjalne karty gier z opisem tras, wraz z zadaniami do wykonania i ciekawymi faktami z dziejów Ustki. Trasę po mieście przemierza się korzystając ze wskazówek w opisie (niekiedy trzeba wykazać się nie lada spostrzegawczością i orientacją w terenie). Podobnie jak podczas szukania skarbów, na końcu trafia się na skrzynkę z księgą znalazców oraz pieczęcią do przystawienia na karcie gry.

„Ustecki Wehikuł Czasu” – prowadzi przez ważne historycznie miejsca na terenie Dawnej Osady Rybackiej (lokalizuje również obiekty, które istniały w przeszłości i nie przetrwały do dzisiaj)

„Opowieści Małej Syrenki” – skupia się na legendach miejskich

“U jak Ustka U jak Uzdrowisko” – przedstawia dzieje uzdrowiska

Wycieczki miejskie

Gry i wycieczki dla aktywnych

Zwolennicy bardziej tradycyjnych wycieczek miejskich mogą wybrać się na spacer w ramach „Wtorków z Kapitanem Haase”. Choć może nie do końca tak tradycyjnych, bo kapitan pojawia się na miejscu zbiórki w historycznym stroju. Wycieczka, jak nazwa wskazuje, odbywa się we wtorki (tylko w sezonie). Aby wziąć w niej udział, należy pojawić się przed 10.00 przy wejściu do kościoła Najświętszego Zbawiciela (ul. Kościelna 4). Spacer trwa około dwóch godzin i jest bezpłatny.

Druga wycieczka odbywa się w każdą środę wakacji i wiedzie „Szlakiem usteckich legend”. Adresowana jest do dzieci, oczywiście pod opieką dorosłych. Podczas wędrówki poznaje się najciekawsze legendy i opowieści związane z miastem. Miejsce i godzina startu te same (kościół Najświętszego Zbawiciela, ul. Kościelna 4; godz. 10.00), wycieczka jest również bezpłatna.