GRY I WYCIECZKI

Raj dla aktywnych

Ustkę można zwiedzać na różne sposoby.
Niebanalną formą poznania miasta może być wzięcie udziału w grze turystycznej albo tematycznej wycieczce. Zobacz jakie gry i wycieczki dla aktywnych oferujemy.

Poszukiwanie skarbów

szczegóły

Gry turystyczne

szczegóły

Wycieczki miejskie

szczegóły

Poszukiwanie skarbów

Gry i wycieczki dla aktywnych

Do tych pierwszych należy tzw. geocaching, czyli… poszukiwanie skarbów. To prawdziwy rarytas, szczególnie dla młodszych turystów. W atrakcyjnych lokalizacjach w mieście ukryto dziesięć keszy, czyli pojemników ze skarbami. Te ostatnie to ciekawe gadżety i materiały promocyjne, często niedostępne w innych miejscach. Jest tu też tzw. księga znalezień (logbook), do której wpisują się szczęśliwi znalazcy. Aby zacząć zabawę, należy zarejestrować się w którymś z serwisów geocachingowych, np. opencaching.pl. Otrzymamy tu niezbędne informacje, jak współrzędne skrzynek, mapa ich rozmieszczenia, opisy miejsc ukrycia oraz komentarze poprzednich użytkowników.

Do samych poszukiwań niezbędne będzie urządzenie z odbiornikiem GPS, np. smartfon. Wbrew pozorom, dotarcie na miejsce nie oznacza automatycznego znalezienia pojemnika. Często jest on przemyślnie ukryty, a w niektórych przypadkach potrzebne będzie dodatkowe wyposażenie, jak śrubokręt, latarka albo czytnik kodów QR (informacja o niezbędnym sprzęcie zawsze jest na stronie, przy opisie konkretnego kesza). Po odnalezieniu skarbu należy z powrotem umieścić skrzynkę w pierwotnej pozycji.

Gry turystyczne

Gry i wycieczki dla aktywnych

Aby wziąć udział w innych grach turystycznych, należy odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej. Otrzymuje się tu specjalne karty gier z opisem tras, wraz z zadaniami do wykonania i ciekawymi faktami z dziejów Ustki. Trasę po mieście przemierza się korzystając ze wskazówek w opisie (niekiedy trzeba wykazać się nie lada spostrzegawczością i orientacją w terenie). Podobnie jak podczas szukania skarbów, na końcu trafia się na skrzynkę z księgą znalazców oraz pieczęcią do przystawienia na karcie gry.

Przygotowaliśmy dwie gry turystyczne. Pierwsza to „Ustecki Wehikuł Czasu”, która prowadzi przez ważne historycznie miejsca na terenie Dawnej Osady Rybackiej (lokalizuje również obiekty, które istniały w przeszłości i nie przetrwały do dzisiaj). Druga, „Opowieści Małej Syrenki”, skupia się na legendach miejskich. Informacje o obu grach również dostępne są w serwisie opencaching.pl.

Karta gry – syrenka
Karta gry – Ustecki wehikuł czasu

Wycieczki miejskie

Gry i wycieczki dla aktywnych

Zwolennicy bardziej tradycyjnych wycieczek miejskich mogą wybrać się na spacer w ramach „Wtorków z Kapitanem Haase”. Choć może nie do końca tak tradycyjnych, bo kapitan pojawia się na miejscu zbiórki w historycznym stroju. Wycieczka, jak nazwa wskazuje, odbywa się we wtorki (tylko w sezonie). Aby wziąć w niej udział, należy pojawić się przed 10.00 przy wejściu do kościoła Najświętszego Zbawiciela (ul. Kościelna 4). Spacer trwa około dwóch godzin i jest bezpłatny.

Druga wycieczka odbywa się w każdą środę wakacji i wiedzie „Szlakiem usteckich legend”. Adresowana jest do dzieci, oczywiście pod opieką dorosłych. Podczas wędrówki poznaje się najciekawsze legendy i opowieści związane z miastem. Miejsce i godzina startu te same (kościół Najświętszego Zbawiciela, ul. Kościelna 4; godz. 10.00), wycieczka jest również bezpłatna.