TRANSPORTOWY WĘZEŁ INTEGRACYJNY

Wizytówka Ustki

Nowe wnętrze

Dworzec autobusowy

Nowoczesność

Dostepność

Nowoczesny węzeł transportowy wizytówką Ustki.

Kluczowe przedsięwzięcie komunikacyjne dla Uzdrowiska gotowe.

W 2021 w ramach projektu zrealizowano przebudowę istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowę nowego dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres inwestycji zakładał rozszerzenie działalności dworca PKP Ustka na nieczynne dotychczas pomieszczenia, wzbogacenie jego funkcji o wypożyczalnię rowerów, przechowalnię bagażu, informację turystyczną oraz poprawienie rozwiązań funkcjonalnych jak również dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

NOWE WNĘTRZE

Wydzielone zostały pomieszczania dworca służące do obsługi pasażerów, samodzielne lokale usługowe oraz część biurowa. Dostęp do poszczególnych kondygnacji jest zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Została odnowiona elewacja oraz przeprowadzono prace naprawcze dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym, wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca.

DWORZEC AUTOBUSOWY

W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wykonano budowę pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowę ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Wykonano odwodnienie i oświetlenie terenu.

NOWOCZESNOŚĆ

Na terenie węzła zamontowano automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. Systemem monitoringu objęte są m.in.: wejścia i główne ciągi komunikacyjne budynku, perony dworca autobusowego wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi oraz parking autobusów.

DOSTĘPNOŚĆ

Przyjęte rozwiązania zapewniają dostęp osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym osób niepełnosprawnych. Cały teren inwestycji zaprojektowano bez barier architektonicznych. W ramach węzła również wybudowane zostały ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej).