O NAS

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Matusiak

Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka
mmatusiak@um.ustka.pl
tel. +4859 8154350

Włodzimierz Wolski

Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka
wwolski@um.ustka.pl
tel. +4859 8154384

Karolina Surowiec

Inspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Ustka
ksurowiec@um.ustka.pl
tel. +4859 8154352

Zajmujemy się m.in. inspirowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć promujących Miasto Ustka, projektowaniem i przygotowywaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, organizacją imprez, a także pozyskiwaniem partnerów i podmiotów zewnętrznych do wspólnych działań. Tworzymy niewielki, ale wyjątkowy zespół, który nieustannie szuka pomysłów na realizację tych celów oraz jest otwarty na nowe przedsięwzięcia.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

KONTAKT

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Ustka
Wydział Promocji
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pokój: 207
76-270 Ustka
Adres e-mail: promocja@um.ustka.pl

Strona Miasta:

www.ustka.pl

PARTNERZY I SPONSORZY

PARTNERZY
SPONSORZY