O NAS

NASZ ZESPÓŁ

Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Magdalena Matusiak

Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka
mmatusiak@um.ustka.pl
tel. +4859 8154350

Włodzimierz Wolski

Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka
wwolski@um.ustka.pl
tel. +4859 8154384

Karolina Surowiec

Inspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Ustka
ksurowiec@um.ustka.pl
tel. +4859 8154352

Zajmujemy się m.in. inspirowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć promujących Miasto Ustka, projektowaniem i przygotowywaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, organizacją imprez, a także pozyskiwaniem partnerów i podmiotów zewnętrznych do wspólnych działań. Tworzymy niewielki, ale wyjątkowy zespół, który nieustannie szuka pomysłów na realizację tych celów oraz jest otwarty na nowe przedsięwzięcia.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

KONTAKT

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Ustka
Wydział Promocji
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pokój: 207
76-270 Ustka
Adres e-mail: promocja@um.ustka.pl

Strona Miasta:

www.ustka.pl

PARTNERZY I SPONSORZY

PARTNERZY
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
SPONSORZY
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka
Wydział Promocji Urzędu Miasta Ustka