Współpraca z miastem Bielsko-Biała

20 lipca 2002 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy miastami Ustka i Bielsko-Biała. Przez ten czas  nawiązało się wiele przyjaźni, nagromadziło wiele wspomnień. Continue Reading Współpraca z miastem Bielsko-Biała