14 sierpnia 2022 roku, w trakcie “Dożynek Rybnych”, Miasto Ustka zorganizowało inscenizację rybacką pn. “Połów plażowy z użyciem niewodu”. Inscenizacji towarzyszyła wystawa, którą było można obejrzeć na Promenadzie Nadmorskiej (Wystawa). Połowy z wykorzystaniem niewodów dobrzeżnych (sieci ciągnionych z brzegu) należą do najstarszych i najciekawszych metod rybołówstwa morskiego stosowanych na południowym wybrzeżu Bałtyku. Jeszcze na początku XX wieku na plaży w Ustce można było obserwować grupy rybaków wyciągających na brzeg sieci pełne tłustego łososia, śledzia i szprota. W 1928 roku w Ustce w użyciu był ostatni niewód do połowu łososi, który miejscowi rybacy nazywali Lachsgarn (z niem. Lachs – łosoś i Garn – sieć).

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z przedmiotowego wydarzenia.

Operacja pn.: Pozyskanie i udostępnianie archiwalnych materiałów dotyczących rybołówstwa i organizacja inscenizacji tradycyjnego połowu ryb w Ustce jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.