Dziś, 21 kwietnia, na dach remontowanego budynku dworca PKP zamontowano replikę charakterystycznej wieżyczki. Znaliśmy ją dotąd tylko z historycznych fotografii. Budowa węzła integracyjnego – czyli remont budynku dworca oraz budowa dworca autobusowego rozpoczęła się w lipcu 2019 roku.
W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu.
Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego.
W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej). Ten zakres robót realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Inwestycja zakończy się w 2021 roku.
Projekt „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce” realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Podziałania 9.1.2 Transport Miejski.
Dworzec PKP w Ustce - Wieżyczka