Mapa małego turysty skierowana jest do najmłodszych gości odwiedzających Ustkę i zachęca do aktywnego zwiedzania miasta (nie tylko w sezonie letnim).

Na mapie znalazły się najważniejsze atrakcje turystyczne, miejsca nietuzinkowe i edukacyjne, a także te bliskie naturze.
Przygotowano cztery propozycje zwiedzania Ustki:

-szlak małego turysty – pokazujący najważniejsze atrakcje miasta,

-szlak młodego przyrodnika – szlak pokazuje atrakcje przyrodnicze tj. wszystkie pomniki przyrody, Stawek Upiorów oraz Rezerwat Przyrody „Buczyna nad Słupią”,

-szlak tropiciela pomników – na szlaku znalazło się 9 pomników,

-szlak wszędobylskiego turysty – szlak zachęca do odwiedzenia miejscowych muzeów.

Mapa wydana przez Urząd Miasta Ustka jest dostępna bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Marynarki Polskiej 71, a także można pobrać ją w postaci pliku:
mapa małego turysty pdf
mapa małego turysty awers
mapa małego turysty rewers

Wydawnictwo opracowane zostało przez pracowników Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka, a ilustracje wykonała Pani Joanna Gębal.