Przewodnik - Skarby Usteckiej Przyrody
Zobacz pozostałe publikacje
Nowy przewodnik „Skarby Usteckiej Przyrody”, wydany przez Urząd Miasta Ustka jest już dostępny.

To idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać najcenniejsze przyrodniczo obszary naszego miasta. Publikacja przedstawia ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, które prowadzą do wyjątkowych miejsc. Opisuje również pomniki przyrody oraz zapoznaje nas z fauną i florą Ustki.
W publikacji opisano nowo powołany użytek ekologiczny, ustanowiony uchwałą Nr XIII/135/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Seekenmoore – Stawek Upiorów”. Każde z wymienionych miejsc to osobny przyrodniczy wszechświat.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce po odbiór wersji papierowej. Wersja internetowa dostępna jest tutaj.
Zapraszamy do spacerów.