Nowy przewodnik „Skarby Usteckiej Przyrody”, wydany przez Urząd Miasta Ustka jest już dostępny.

To idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać najcenniejsze przyrodniczo obszary naszego miasta. Publikacja przedstawia ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, które prowadzą do wyjątkowych miejsc. Opisuje również pomniki przyrody oraz zapoznaje nas z fauną i florą Ustki.
W publikacji opisano nowo powołany użytek ekologiczny, ustanowiony uchwałą Nr XIII/135/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Seekenmoore – Stawek Upiorów”. Każde z wymienionych miejsc to osobny przyrodniczy wszechświat.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce po odbiór wersji papierowej. Wersja internetowa dostępna jest tutaj.
Zapraszamy do spacerów.