Z przyjemnością informujemy, że film „Ustka – lubimy być na fali” otrzymał I nagrodę w kategorii korporacyjny film informacyjny podczas jubileuszowego XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych – FilmAT Festival w Warszawie.

Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego i możliwości wpływania na grupę docelową. Festiwal wspiera rozwój krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata. O nagrodach dla filmów w konkursie decyduje międzynarodowe jury złożone z doświadczonych przedstawicieli świata filmu, przedstawicieli korporacji, mass mediów, świata turystyki, ekologii, przedstawicieli świata nauki, specjalistów od marketingu i komunikacji.

Festiwal FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu. Obecna sytuacja uniemożliwiała zorganizowanie tradycyjnego spotkania ze zwycięzcami w postaci uroczystej gali.

Celem filmu „Ustka – lubimy być na fali” było podkreślenie dobrej współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami a samorządem. Od roku 2018 Miasto Ustka zintensyfikowało działania związane z tym tematem. Każdy weekend sezonu został wypełniony interesującymi wydarzeniami, takimi jak: Columbus Festiwal Wiatru, Grand Lubicz Festiwal Światła, Mistral Festiwal czy Ustka Charlotta Sailing Days. Każda z tych imprez była przygotowana we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Większość tych przedsiębiorców i instytucji są jednocześnie sponsorami wydarzeń.

Miasto w swych działaniach zwraca szczególną uwagę na bieżące trendy w świecie marketingu internetowego. W związku z tym bardzo dużo działań promocyjnych Ustki opiera się na strategii video marketingu.